Một người dùng thiệt hại hơn 4.600 ETH trong đợt airdrop 2 của Blur

Theo ghi nhận của Thecoindesk, người dùng machibigbrother.eth đã thiệt hại hơn 4.600 ETH trong đợt airdrop mùa thứ hai của Blur, tính đến thời điểm báo chí. Trong đó, machibigbrother mất khoảng 2.000 ETH cho bộ sưu tập NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), Gitcoin Presents khoảng 800 ETH và CryptoPunks khoảng 1.456 ETH và nhiều bộ sưu tập khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr