Một người dùng đã mất 550.000 đô la do giá APE giảm khi đổi 320.000 APE từ hợp đồng cam kết APE và chuyển chúng sang Binance để bán

Thecoindesk cho biết đêm qua một người dùng đã đổi 320.000 APE (trị giá khoảng 1,23 triệu đô la) từ hợp đồng cam kết APE và chuyển nó sang Binance để bán. Người dùng đã đưa 320.000 APE từ Binance để tham gia cam kết gần điểm cao nhất của vòng APE (ngày 26 tháng 1, giá của APE là 6,12 đô la Mỹ), mặc dù anh ta đã nhận được 35.523 APE (177.000 đô la Mỹ) trong 44 ngày cam kết , nhưng cuối cùng anh ấy đã mất 550.000 đô la khi giá của APE giảm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr