Một lượng lớn USDT được chuyển đến Sàn giao dịch Huobi Global Station

Theo dữ liệu của thecoindesk, 3.000.000 USDT đã được chuyển đến Sàn giao dịch Trạm toàn cầu Huobi, trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr