Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Moonbeam triển khai cross-chain đồng thời cho ra mắt DOT

Moonbeam, một nền tảng phát triển ứng dụng phi tập trung đa chuỗi dựa trên Polkadot, đã thêm token DOT vào hệ sinh thái DeFi, đây cũng là ứng dụng tích hợp XCM đầu tiên của Moonbeam.

Comment Subcibe