Mối quan hệ của FTX với Ngân hàng Nhà nước Farmington đang bị điều tra

Theo tờ New York Times, mối quan hệ giữa FTX và Ngân hàng Nhà nước Farmington (Farmington State Bank) đang bị điều tra. Vào tháng 3 năm nay, Alameda Research đã đầu tư 11,5 triệu đô la vào công ty mẹ FBH và mua cổ phần của ngân hàng. Trong quý 3 vừa qua, tiền gửi của ngân hàng đã tăng gần 600% lên 84 triệu đô la.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr