Mirror ra mắt tính năng mint, triển khai trên Ethereum, Optimism và Polygon

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng nội dung Web3 Mirror đã công bố ra mắt chức năng Mint, được triển khai trên chuỗi Ethereum, Optimism và Polygon, nhằm hỗ trợ sự tương tác giữa người tạo và người thu thập. Chức năng mới sẽ có hai trường hợp sử dụng:

  1. Genesis Drop: Các dự án Web3 có thể xuất bản nội dung và ghép nối nội dung đó với các NFT bộ sưu tập có chứa các biểu tượng, sau đó sử dụng tính năng mint để tương tác với khán giả của dự án thông qua các bản cập nhật nội dung và các NFT Drop tiếp theo.
  2. Series NFT có thể sưu tập: Người nắm giữ có thể giữ NFT đã mint và khuyến khích người dùng mới đăng ký làm người đăng ký để tham gia NFT Drop trong tương lai.

Chức năng mint sẽ thử nghiệm trong hai tuần tới và chỉ những người nắm giữ Mirror Genesis NFT mới có thể truy cập sớm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr