Mina phát hành lộ trình mới gồm năm giai đoạn

Theo ghi nhận của Thecoindesk, blockchain Mina đã phát hành lộ trình mới (roadmap) công khai Mina, chia thành 5 giai đoạn là giảm thiểu niềm tin, khả năng lập trình ZK (ZK-Programmability), hiệu suất lớp giải quyết, Rollup đệ quy (Recursive Rollups) và Road to DAOification.

Khả năng lập trình của ZK sẽ xây dựng lớp có thể lập trình ZK tốt hơn trên Mina thông qua xác minh có thể mở rộng và quyền riêng tư ZK; hiệu suất của lớp dàn xếp sẽ tối ưu hóa độ trễ, tính hữu hạn và thông lượng của Mina; chuỗi liên kết sẽ được hiện thực hóa thông qua cầu nối ZKP Trustless đệ quy giữa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr