Meta nắm giữ 90% thị trường tai nghe VR

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​IDC, các lô hàng tai nghe VR toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2022 đã tăng 241,6% so với quý đầu tiên của năm ngoái. Meta Quest2 chiếm 90% thị trường tai nghe VR, tiếp theo là ByteDance. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr