Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Meta cho phép tích hợp Instagram NFT trên 100 quốc gia

Công ty Meta do Mark Zuckerberg lãnh đạo đã bắt đầu mở rộng NFT trên 100 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Mỹ. Điều này bao gồm việc tích hợp thêm với ví Coinbase và Dapper cũng như khả năng đăng các bộ sưu tập kỹ thuật số được mint trên blockchain FLOW. Việc triển khai ban đầu sẽ trên ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến Instagram. Giám đốc sản phẩm của Meta, Navdeep Singh đã tiết lộ thử nghiệm tương tự cũng đang được tiến hành trên Facebook.

Comment Subcibe