Merit Circle đầu tư 750.000 USD vào Web3 Game Walker World

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Merit Circle, hiệp hội trò chơi blockchain, thông báo hợp tác với trò chơi phiêu lưu Walker World, đồng thời đầu tư 750.000 USD vào sản phẩm này. Walker World được hỗ trợ bởi Unreal Engine 5, cung cấp trải nghiệm chơi trò chơi năng động với đồ họa độ nét cao. Nhóm cam kết cung cấp các trò chơi tích hợp các công nghệ như AR, VR và blockchain.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr