Mercedes Benz bắt tay với Polygon để phát triển nền tảng trao đổi dữ liệu

Nền tảng chia sẻ dữ liệu mới từ Daimler của tập đoàn Mercedes Benz chọn Polygon làm đối tác cho các hoạt động phát triển nền tảng trao đổi dữ liệu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr