Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Math Wallet5 thông báo đã hỗ trợ Calamari Parachain và token KMA

Vào ngày 3 tháng 12, Math Wallet5 đã thông báo rằng họ đã hỗ trợ parachain của Mạng Calamari và token KMA của mạng tiên phong của Mạng Manta. Người dùng có thể thêm mạng Calamari vào Math Wallet5 và thực hiện các thao tác như gửi KMA. MathWallet là một ví chuỗi chéo đa nền tảng. Các sản phẩm của nó bao gồm ví APP, ví web, ví bản trình duyệt, ví phần cứng, v.v. và hỗ trợ hơn 60 chuỗi công khai như BTC, ETH, Polkadot, Filecoin, Solana và Binance Smart Chain. Hỗ trợ các giao dịch chuỗi chéo phi tập trung.

Comment Subcibe