Mastercard hợp tác với cổng tiền điện tử để thúc đẩy phát triển tại Indonesia

Mastercard sẽ hợp tác với cổng tiền điện tử Fasset để cùng phát triển các giải pháp kỹ thuật số tại Indonesia.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr