Mask Network mua lại nhóm giao thức quản lý xã hội RARA

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Mask Network thông báo rằng họ sẽ trở thành một phần trong nhóm phát triển giao thức quản lý xã hội RARA, tiếp tục xây dựng các ứng dụng và công cụ dành cho nhà phát triển cho RARA.

Mask Network sẽ tích hợp RARA, vẫn đang ở giai đoạn private testnet, cho phép các nhà phát triển thêm các đánh giá lịch sử và thời gian thực về NFT với các phản ứng, nhận xét và thẻ cho tất cả các ứng dụng Web3, cá nhân hóa thông tin xã hội và đề xuất NFT theo sở thích của mỗi người…

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr