Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Mars nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến NFT và Metaverse cho Dove

Luật sư Mỹ Mike Kondoudis cho biết công ty Mars đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu metaverse, NFT và crypto cho thương hiệu DOVE của mình, bao gồm NFT + token, đồ ăn nhẹ + đồ uống ảo, xác thực / truyền và lưu trữ NFT, Phần mềm tiền tệ kỹ thuật số / token, vật phẩm sưu tầm crypto.

Comment Subcibe