Mark Cuban: Lập trường của SEC về crypto vô cùng giả tạo

Tỷ phú Mark Cuban cho rằng SEC luôn nói bảo vệ nhà đầu tư khỏi tiền điện tử nhưng họ lại không làm tốt tại thị trường truyền thống, có nhiều quỹ mua bán cổ phiếu từ nước ngoài, SEC biết nhưng họ "làm ngơ" mà chỉ nhắm đến thị trường tiền điện tử.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr