Mark Cuban đối mặt với nhiều vụ kiện khi quảng cáo về Voyager

Vụ kiện cáo buộc Mark Cuban đã trình bày sai các dịch vụ và dịch vụ tiền điện tử của Voyager và lợi dụng nhiều năm kinh nghiệm của mình để thu hút những khách hàng thiếu kinh nghiệm đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của họ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr