Mạng thử nghiệm cuối cùng của EOS EVM ra mắt

Theo ghi nhận của Thecoindesk, EOS Network Foundation thông báo rằng mạng thử nghiệm cuối cùng của EOS EVM đã được ra mắt. Với quá trình kiểm tra bảo mật đang được tiến hành, mạng chính EVM sắp sẵn sàng. Trước đó, Thecoindesk đã đưa tin phiên bản beta của mạng chính EOS EVM sẽ được ra mắt vào ngày 14/4.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr