Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Độ khó mining Bitcoin là 31.251T

Mạng Bitcoin (BTC) đã thiết lập độ khó mining mới cao nhất mọi thời đại là 31,251 nghìn tỷ - vượt mốc 30 nghìn tỷ lần đầu tiên trong lịch sử.

Comment Subcibe