Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Lượng giao dịch ADA tăng cao trong 4 tháng khi nhiều cá voi buy the dip

Thông tin từ Santiment được công bố vào ngày 13/5 nói rằng cá voi Cardano hoạt động tích cực từ tháng 1, khi giá ADA chạm đáy ở mức 0,40 đô la vào ngày 12/5.

Comment Subcibe