Luật sư của Ripple kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ khẩn trương thông qua đạo luật tiền mã hóa

Tổng cố vấn của Ripple đã kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ thông qua “luật tiền mã hóa hợp lý” trong bối cảnh một vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc bán XRP. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr