Luật quảng bá tiền điện tử của Vương quốc Anh dự kiến đưa ra vào cuối năm nay

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Bộ Tài chính Anh cho biết trong một tweet rằng luật khuyến khích tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trước cuối năm nay.

Một dự thảo của Đạo luật thị trường và dịch vụ tài chính đã được công bố vào thứ Hai, cho phép Cơ quan quản lý tài chính (FCA) điều chỉnh các công ty tiền điện tử theo luật quảng cáo hiện hành được quy định trong Đạo luật thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA). Bộ Tài chính cho biết trong mục đích của các quy tắc là để chính phủ Vương quốc Anh cố gắng bảo vệ người tiêu dùng khỏi các chương trình khuyến mãi tài sản tiền điện tử gây hiểu lầm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr