Lời đáp trả từ Pi Network

Sau khi thông tin Pi Network được chính thức được niêm yết lên sàn XT.com và Houbi

Rạng sáng nay, Pi Network xác nhận rằng dự án vẫn đang trong giai đoạn mainnet kín. Pi Network không liên kết hay cho phép bất kì sàn nào niêm yết. Điều này đồng nghĩa là đồng PI trên các sàn giao dịch hiện tại là vô nghĩa và người dùng nên cẩn trọng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr