Lido kết hợp NFT vào quá trình unstaking ETH

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức DeFi Lido thông báo các kế hoạch sắp tới trong buổi chia sẻ “Node Operator Community Call #5”, diễn ra vào rạng sáng 29/3.

Trong đó, Giám đốc sản phẩm Lido Mariya Muzyko cho biết người dùng có thể rút stETH trên Lido và nhận ETH theo tỷ lệ 1:1, sẽ được chia thành hai bước. Sau khi người dùng yêu cầu rút tiền, họ sẽ nhận được NFT do Lido cấp đại diện cho yêu cầu rút tiền của họ. Sau đó, người dùng có thể sử dụng NFT để nhận phần thưởng ETH của họ. NFT ngay lập tức bị burn sau khi người dùng đổi và yêu cầu ETH của mình.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr