Thecoindesk | Crypto market for the smart money

LFG gửi 80.394 bitcoin từ kho dự trữ của mình đến Gemini và Binance

Khi được hỏi nguồn dự trữ BTC của Terra được chuyển đi đâu giữa lúc họ gặp khó khăn, Luke Martin, một thành viên tích cực của cộng đồng tiền điện tử, viện dẫn dữ liệu từ công ty phân tích điện tử Elliptic. Theo đó, token của LFG đã được chuyển đến hai nơi, 52.000 đầu tiên chuyển cho Gemini, trong khi 28k còn lại được chuyển cho Binance. Tính đến nay, LUNA Foundation vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Comment Subcibe