Lens Protocol úp mở tính năng thêm vào Apple hoặc Google Wallet thông qua ethpass

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Lens Protocol đăng tải thông tin người dùng Lens có thể chuyển đổi hồ sơ Lens thành thẻ điện tử Apple hoặc Google thông qua ethpass và chia sẻ Lens của bạn bằng cách cho phép người khác quét mã QR của bạn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr