Lệnh cấm của QQL đối với X2Y2 là một đòn chí mạng đối với tất cả các sàn giao dịch NFT miễn phí bản quyền

Vào ngày 17 tháng 10, Gabriel Leydon, Giám đốc điều hành của DigiDaigaku, nói rằng sự thành công của lệnh cấm X2Y2 của QQL, một dự án NFT nghệ thuật, là một đòn chí mạng đối với tất cả các sàn giao dịch NFT miễn phí bản quyền. 

Các sàn giao dịch này đã vi phạm hợp đồng xã hội của họ, QKL chỉ cần chuyển thỏa thuận vào các hợp đồng thông minh có thể thực thi của họ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr