Rate this post

LedgerX đã cho ra mắt một sản phẩm tiết kiệm Bitcoin (BTC) mới được cấp phép bởi Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai (CFTC), theo thông tin từ Forbes.

Sản phẩm được giới thiệu bởi LedgereX được cấp đơn bởi CFTC về giấy phép DCO và giấy phép SEF. Juthica Chou giám đốc điều hành của LedgerX đã phát biểu rằng:

 “Mọi thứ chúng tôi làm yêu cầu cả hai loại giấy phép. Và phần lớn là có chủ tâm, vì để thực hiện một thoả thuận toàn bộ chúng tôi có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ cho các khách hàng cử mình theo một cách rõ ràng, hội nhập theo chiều dọc.”

Giấy phép cho phép người dùng đạt được lợi nhuận trên các tài sản bitcoin của họ. Hơn là chỉ “giữ” và mong đợi vào sự đánh giá cao, nhà đầu tư bitcoin có thể tạo được lợi nhuận dựa trên tiền mặt với BTC của mình bằng cách bằng cách sử dụng công nghệ ghi đè, trong đó nhà đầu tư gửi BTC vào LedgerX, sau đó bán quyền chọn tại một thời điểm không xa lắm, với một quyền chọn ở mức cao giá hơn.

Dự án được thiết kế để đơn giản giao dịch chọn lựa BTC sang một bản cơ bản hơn là chỉ và bấm, thế nên những nhà giao dịch đẩy giá “ít tính vi hơn” có thể lấy được một giá cực cao trong việc giữ lại của mình. Giao diện của sản phẩm cho phép người dùng chọn mức tỷ lệ ngụ ý mà họ muốn có và số lượng BTC họ mong muốn đạt được lợi nhuận từ chúng.

Theo thông tin từ Forbes thì trong ba tháng vừa qua, 70% của khối lượng giao dịch của LedgerX đến từ quyền chọn, với một kích thước giao dịch trung bình của $60,000. Hợp đồng quyền chọn sẽ có mặt trong khoảng thời gian ba tháng và sáu tháng, trong khi LedgerX sẽ tính phí giao dịch cho mỗi dịch vụ.

Hôm qua, Sàn giao dịch thương mại Chicago đã đưa ra tỷ lệ tham khảo Ethereum và chỉ số thời gian thực với dollar Mỹ. Tỷ lệ được cung cấp trong việc hợp tác với Crypto-Facilities, một sàn giao dịch kỹ thuật dựa trên Anh, đã cho ra Ethereum tương lai “được quy định đầu tiên” trên thế giới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here