Ledger Live hỗ trợ thêm ADA token trên ứng dụng iOS

Ledger Live dùng để quản lý các tập tin tiền điện tử lưu trữ trên các thiết bị ví lạnh Ledger cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ ADA token trên iOS sau phiên bản 3.3.1.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr