LayerZero huy động thành công thêm 120 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, LayerZero Labs, nhà phát triển giao thức truyền thông tin xuyên chuỗi, LayerZero, đã huy động được thêm 120 triệu đô la. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền này để tăng số lượng nhân viên và mở rộng phạm vi hoạt động sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trước đó, LayerZero Labs huy động được 135 triệu USD hồi tháng 3/2022. Với vòng tài trợ này, công ty hiện được định giá 3 tỷ USD. Hơn 33 nhà đầu tư đã tham gia vào vòng mới nhất, bao gồm Sequoia Capital, Andreessen Horowitz (a16z), BOND, Circle Ventures, Christie’s, OpenSea Ventures và Samsung Next.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr