Launch House ra mắt quỹ 10 triệu đô tập trung vào Web3

Launch House, một cộng đồng khởi nghiệp chuyên xây dựng cho Silicon Valley mới, đã ra mắt quỹ đầu tiên của mình, House Capital,  với 10 triệu đô cam kết đầu tư vào các công ty giai đoạn đầu trong cộng đồng và các công ty khởi nghiệp tăng trưởng cao bên ngoài.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr