Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Larry Cermak: Cách duy nhất để Terra thoát khỏi khủng hoảng là tạm thời từ bỏ UST, chuyển sang USDT/ USDC và phát triển L1

Larry Cermak, phó chủ tịch nghiên cứu của Mars Finance News, cho biết LUNA xuống mức dưới 0,05 USD thực chất là do cung cấp thanh khoản cho chủ sở hữu UST. Dù vậy, thanh khoản sẽ bắt đầu cạn kiệt với tốc độ chóng mặt. Ông Cermark cho rằng cách duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng là tạm thời từ bỏ UST, chuyển sang USDT/ USDC và phát triển đầy đủ hệ sinh thái L1.

Comment Subcibe