Kyle Klemmer trở thành COO của Kyle Klemmer

Kyle Klemmer có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển và điều hành cho các công ty trong danh sách Fortune 500. Đây là sự bổ sung chất lượng cho Mech.com.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr