Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Kraken có kế hoạch tung ra các sản phẩm staking cho khách hàng của mình

Cuối năm ngoái, Kraken đã mua lại một công ty Staked để mở rộng sang các thị trường mới. Công ty hiện đang tìm cách kết hợp hoạt động kinh doanh staking với các dịch vụ giao dịch của các sàn giao dịch lớn.

Comment Subcibe