Thecoindesk | Crypto market for the smart money

KRAKEN CÓ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI 10 TRIỆU ĐÔ LA BITCOIN CHO NGƯỜI DÙNG UKRAINE

Coinbase gần đây đã đưa 25.000 ví điện tử của Nga vào danh sách đen. Kraken có kế hoạch phân phối hơn 10 triệu USD viện trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Số tiền này bao gồm các khoản phí mà người dân Ukraine phải trả trong gần một thập kỷ . Người dùng Ukraine cũng sẽ nhận được các khoản phí được giữ lại từ người dùng Nga trong nửa đầu năm 2022.

Comment Subcibe