Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua Tennis Champs Genesis đã tăng tới 739% và giá sàn hiện tại là 0,195ETH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Tennis Champs Genesis đạt 170 ETH, tăng 739% và giá sàn hiện tại là 0,195 ETH. Tennis Champs Genesis là một trò chơi quần vợt hoạt hình 3D với tổng cộng 3.000 miếng và giá Mint ban đầu là 0,079 ETH. Dự án đã nhận được tài trợ 14 triệu đô la từ Animoca, MTG, Dapperlabs và các tổ chức khác.

Comment Subcibe