Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Khối lượng giao dịch DOGE tăng hơn 100.000 lên 2,59 tỷ đô la

Khối lượng giao dịch on-chain của DOGE tăng 100.000 đô la, chạm mốc 2,59 tỷ đô. Đây là khối tượng cao nhất từ ngày 24/3, chiếm 94% tổng số.

Comment Subcibe