Khối lượng giao dịch của các NFT chuỗi BAYC đã tăng gần 200% trong 24 giờ

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​OpenSea, khối lượng giao dịch của trên Bored Ape Yacht Club (BAYC) trong 24 giờ qua là 208 ETH, tăng trưởng 182%, xếp thứ 3 về lượng giao dịch.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr