Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Khối lượng giao dịch 24h của ENS vượt quá 2 triệu đô la, với mức tăng hơn 800%

Khối lượng giao dịch trong 24h của dịch vụ tên miền Ethereum ENS đạt 2,0225 triệu đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng 807,17%.

Comment Subcibe