Kevin O’Leary: Thị trường tiền mã hóa cần phải “hoàn toàn hoảng loạn” trước khi hồi sinh

Nhà đầu tư triệu phú cho rằng đáy của thị trường sẽ được đánh dấu bằng “sự hoảng loạn hoàn toàn”, tại thời điểm đó các công ty cùng với nhà quản lý yếu kém sẽ bị loại bỏ và ngành có thể tiếp tục phát triển.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr