Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Ken Griffin của Citadel: SEC đang không giám sát tiền điện tử

Ken Griffin, người sáng lập công ty dịch vụ tài chính Citadel, nói rằng các stablecoin cần được giám sát và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hiện không giám sát tiền điện tử chặt chẽ. Ông nghĩ chúng ta cần thường xuyên tiết lộ các yếu tố có lợi cho tiền điện tử, tuy nhiên môi trường quản lý tiền điện tử hiện đang không đạt yêu cầu.

Comment Subcibe