Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Kế hoạch CME ra mắt các quyền chọn Micro Bitcoin và Ethereum vào cuối tháng 3

Sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới có kế hoạch tung ra các tùy chọn vi mô cho Bitcoin và Ethereum vào cuối tháng. CME Group cho biết các hợp đồng sẽ đại diện cho một phần mười của mỗi loại tiền điện tử và không chỉ mở cho các tổ chức mà còn cho các nhà giao dịch bán lẻ, những người đã thiết kế các công cụ cho họ. Trong khi chờ xem xét theo quy định, công ty dự định tung ra các quyền chọn vi mô vào ngày 28 tháng 3.

Comment Subcibe