Jutin Sun gia nhập chiến dịch hỗ trợ các công ty tiền điện tử cùng với Sam và CZ

Jutin Sun, Founder blockchain Tron cho biết nhiều công ty tiền điện tử đang gặp khó khăn và ông sẵn sàng chi đến 5 tỷ đô la tài trợ cùng với FTX Sam Bankman-Fried và Binance Changpeng Zhao. Tuy nhiên đây có thể là một cách đầu tư cho tương lai chứ không hẵn là hỗ trợ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr