Justin Sun mất tư cách ngoại giao của Grenada

Theo ghi nhận của Thecoindesk, báo cáo từ Grenada Broadcasting Network cho biết Justin Sun không còn là nhà ngoại giao của Grenada. Lý do liên quan đến việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội Justin Sun khi cung cấp sản phẩm Tron (TRX) và BitTorrent (BTT) chưa đăng ký.

Vào năm 2021, Sun được chính phủ Grenada bổ nhiệm làm đại sứ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ đó, danh tiếng của Sun phổ biến hơn nhiều so với khi còn đảm nhận chức vụ trong blockchain Tron.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr