Justin Sun: Hỗ trợ hệ sinh thái BNB Chain và BUSD, đồng thời sẽ sớm công bố quan hệ đối tác lớn

Justin Sun, người sáng lập TRON và là thành viên của Ủy ban cố vấn toàn cầu của Huobi, đã tweet rằng: “Tôi hoàn toàn ủng hộ hệ sinh thái BNB Chain và BUSD. Trên thực tế, chúng tôi sẽ sớm công bố một quan hệ đối tác lớn.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr