Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Juno Network dự định gửi JUNO của cá voi cho cộng đồng

Juno Network, nền tảng hợp đồng thông minh thuộc hệ sinh thái Cosmos, đã đưa ra đề xuất cộng đồng số 20. Nội dung xoay quanh việc thực hiện đề xuất số 16 trước đó, bao gồm điều chỉnh số dư của CCN và gửi JUNO tới hợp đồng thông minh do cộng đồng kiểm soát. Dự luật nhằm mục đích giảm số lượng coin do một cá voi nắm giữ từ hơn 3 triệu JUNO xuống còn 50.000.

Comment Subcibe