Jump Crypto thu hồi 120.000 ETH bị đánh cắp từ Wormhole

Theo ghi nhận của Thecoindesk, 120.000 ETH bị đánh cắp bởi cầu Wormhole xuyên chuỗi vào tháng 2/2022 đã được Jump Crypto phục hồi. Jump Crypto đã hợp tác với MakerDAO Oasis để tấn công hợp đồng Oasis có thể nâng cấp, chuyển tài sản thế chấp và khoản nợ từ kho tiền của kẻ tấn công sang ví Wormhole, sau đó thu hồi số tài sản kể trên. Sở dĩ Oasis có thể hành động như vậy là bởi vì nhận được lệnh từ Tòa án tối cao của Anh và xứ Wales, sử dụng đa chữ ký và tài sản ngay lập tức được chuyển sang ví do bên thứ ba được ủy quyền kiểm soát.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr