Thecoindesk | Crypto market for the smart money

JPMorgan muốn mang hàng nghìn tỷ đô la tài sản mã hóa sang DeFi

JPMorgan hy vọng họ tìm ra cách để các nhà phát triển DeFi tận dụng tiềm năng tạo ra lợi nhuận của các tài sản không phải tiền mã hóa. Việc mã hóa quỹ thị trường tiền tệ gần đây của ngân hàng với BlackRock đã thông qua hợp tác với một dự án DeFi cấp tổ chức do Cơ quan tiền tệ Singapore dẫn đầu.

Comment Subcibe