Menu

Jon Cunliffe: tăng tốc độ giám sát là một vấn đề cấp bách.

Theo Mars Financial News, Jon Cunliffe, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, đã nói về những rủi ro do tiền điện tử gây ra cho hệ thống tài chính liên quan đến stablecoin, DeFi và các giao dịch phái sinh không đảm bảo. 


 

Cunliffe cho rằng tốc độ giám sát hiện tại là chưa đủ, đặc biệt là so với tốc độ phát triển của ngành, tăng tốc độ giám sát phải là một vấn đề cấp bách. Ngoài ra, Cunliffe cũng đề cập rằng thị trường tiền điện tử hiện tại vẫn còn khá nhỏ nên rủi ro đối với sự ổn định tài chính là tương đối hạn chế. Tuy nhiên, những rủi ro có thể tăng nhanh khi lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng và mở rộng, rủi ro này phụ thuộc rất nhiều vào tính chất và tốc độ phản ứng của các cơ quan giám sát.

0 Bình luận