Israel thúc đẩy thanh toán trong nước bằng tiền điện tử

Israel từ lâu đã giới hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng bởi Luật giảm sử dụng tiền mặt, Chính phủ nước này muốn thúc đẩy thanh toán bằng tiền điện tử để chống lại hoạt động bất hợp pháp và mở rộng giao dịch với thế giới.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr